Kære Birgitte!
Tusind tak for din uvurderlige hjælp og store omsorg. Du har været den bedste rejsefælle, jeg kan tænke mig på min færd mod et mere lykkeligt jeg.
Jeg har lært så meget af dig og er dig evigt taknemmelig.
De allerbedste ønsker