Hvad arbejder vi med?

 

Dette er kun en smagsprøve på emner, vi arbejder med i forbindelse med den traditionelle søgning.

Vi arbejder også med netværksstrategier, præsentationer på sociale platforme som LinkedIn, Executive Search branchen, (u)opfordrede henvendelser, træning i ansættelsesinterviewets myriade af spørgsmål og svar, lønproblematik, optimering af cv, udformning af ansøgningen, der får dig til samtale, netværksstrategi og meget mere. Det arbejder vi med.

Stress, konflikthåndtering, mobning og chikane:

Mange virksomheder har i slipstrømmen efter krisen for snart 10 år siden skabt et ekstremt fokus på her-og-nu resultater, hvilket har ført til et mekanisk menneskesyn.

Den situation vi har nu, skaber grobund for stress, konflikter, mobning og chikane. Personen kan måske i en periode klare belastningerne, men begynder man at opleve ulyst og træthed, hovedpine, svimmelhed, hukommelses- og koncentrationsbesvær, rastløshed, irritabilitet, ubeslutsomhed samt svære, fysiske symptomer som f.eks. grådlabilitet, skal der gøres en indsats, for ikke at havne i en depressionen.

Heldigvis er der altid andre måder at tackle hverdagens problematikker på, når ens tidligere strategi ikke længere fungerer, så det er et af vores absolut centrale arbejdsområder.

Opsigelse, hvordan kommer jeg videre?:

En opsigelse skaber ofte samme reaktion, som hvis ens partner forlader en: Magtesløshed, sorg, og senere vrede og tomhed. Man søger årsagen hos sig selv, berettiget eller uberettiget og belaster det udfordrede selvværd yderligere, – kan jeg overhovedet noget? Familien og vennerne slår sikkert hånden af mig, eller? Hvordan kommer jeg nogensinde videre?

Måske skal du bruge 1-2 timer, før du kan begynde at fornemme de muligheder din ny situation også rummer? Hvad vil du have mere af? Hvad vil du have mindre af? Vil du realisere den gamle drøm ? Hvis du dengang, du sagde ja til stillingen, havde vidst, hvad du nu ved om virksomheden, ville du så have sagt ja til ansættelse der? Er svaret nej, så skal vi grave efter alle de karakteristika, som skal knyttes til dit nye arbejde.

Vi skaber et match mellem dine værdier og den virksomhed, du skal ansættes i. Et arbejde skal skabe energi, glæde og stolthed. Det arbejder vi med.

Læs videre under ”Jobsøgning”, Karriereudvikling og Genplaceringsforløb.

Selvværd og selvtillid:

Opsigelse, stress, konflikter, mobning, chikane og personlige udfordringer kan paralysere mennesker og fastholde dem i et lavt selvværd.

Lavt selvværd har en både smertefuld, begrænsende og ødelæggende effekt på menneskers liv.

Kernen i lavt selvværd er en negativ selvopfattelse, selvfordømmelse og selvnedvurdering, der kan vise sig ved ekstrem usikkerhed, kritiske og uvenlige tanker mod en selv, samt vanskelighed ved at føle sig berettiget til noget som helst godt i livet.

Mennesker med lavt selvværd kan reagere med nervøsitet, aggressivitet, depression eller angst i situationer, hvor de føler sig truede. Dette kan føre til en overdreven underdanighed eller overdreven dominerende adfærd.

Behandlingen består bl.a. af at tilføre en forståelse af, hvordan det lave selvværd blev udviklet, og hvad der holder det fast. Vi arbejder kognitivt med at erstatte de gamle negative overbevisninger om selvet med nye og mere realistiske. Vi bearbejder de eventuelle følelsesmæssige traumer, der ligger bag, så det bliver muligt på denne baggrund at finde frem til nye realistiske overbevisninger om, hvem man er, og hvad man er værd.

At kende sig selv og sit værd er væsentligt, når andre mennesker skal interessere sig for en/respektere en. Hvis du ikke respekterer dig selv, hvorfor skulle andre så gøre det, kunne mange tænke. Det arbejder vi med.

Jobsøgning: Optimering af proces og indsatser:

Kan du uden tøven på 1 minut besvare disse spørgsmål? Så er du på rette spor med din jobsøgning. Hvis ikke, så kunne et par samtaler måske være en idé.

 • Hvilke 5 karakteristika er væsentligst i beskrivelsen af din fremtidige stilling?
 • Hvilke 5 virksomheder/organisationer modsvarer disse karakteristika?
 • Har du i alle ansøgninger tydeligt beskrevet, hvorfor du søger netop den stilling i netop den organisation?
 • Har du talt med nogle som kender virksomheden, hvor du har søgt sidst?
 • Hvad er det for en merværdi (= resultater) du kan bibringe den virksomhed som skal ansætte dig?
 • 5 eksempler på situationer, hvor du har været den væsentligste årsag til ekstraordinære resultater?
 • Hvilke faglige og personlige kompetencer var fælles i situationerne i spørgsmålet ovenfor?
 • Talte du mere eller mindre end 50 % under sidste ansættelsessamtale? Hvad er bedst?
 • Hvorfor skal en virksomhed netop ansætte dig og ikke en af de andre ansøgere?
LinkedIn profil med video

Din profil på LinkedIn er meget værdifuld.  LinkedIn rangerer højt på Google som noget af det første, der vises ved søgning. Det er derfor vigtigt at udnytte potentialet fuldt ud som et effektivt marketing værktøj og ikke bare som en data ‘reklamesøjle’.

Vi hjælper dig med tekster og professionelle billeder og evt. en kort profilvideo, der kan være et stærkt redskab ved udvælgelsen af ansøgere.

Se eksempel på video her (1min 20sek) :

Karriereudvikling:

Karierreudvikling kan principielt ske indenfor 3 felter:

 • I den organisation/virksomhed, hvor du arbejder nu
 • Nye perspektiver og nye udfordringer indenfor områder, hvor du kan bruge en række af dine tidligere succeser/din faglighed
 • Nyt geografisk fokus, Danmark er ca. 43.000 km2 og er nr. 134 arealmæssigt blandt verdens 206 lande. Kunne det være fristende at teste sig selv i en anden kultur og lægge den danske tryghed til siden?

Hvad vil du med dit liv? Hvorfor? Vi har alle 86.400 sekunder hvert døgn, men anvender dem meget forskelligt. Ofte bliver man sneblind, når man forsøger at sætte sig udenfor sig selv for at vurdere, hvad man egentligt ønsker sig af livet.

Vi udfordrer dine tanker, finder tilbage til de punkter i dit liv, hvor lykken bragede igennem! Kan vi anvende disse lysglimt som pejlemærker? Kan vi skabe din værdipyramide, så du bliver enig med dig selv om, hvilke værdier, der er din kerne?

Det er eksempler på den type spørgsmål vi arbejder med for at kunne konkretisere de trin, der må være i karriereplanen. Vi drøfter både indsatserne og målene, hvorfor? Fordi indsatserne skaber målet. Sammen skal vi finde 2-3 nye scenarier som rummer udfordringer og harmoni. Det arbejder vi med.

Genplaceringforløb:

Genplaceringsforløb kan gennemføres på flere måder:

 • Fuld garanti for nyt job
 • Avanceret jobsøgningsproces, hvor vi konkret går i dialog med relevante virksomheder, for at skabe åbningerne

Mange af elementerne er de samme som under jobsøgning og karriereudvikling, og i hver enkelt situation laves der separat oplæg og aftale om forløbet.